Klachtenformulier

Indien u een klacht heeft over Aaabee Accountants B.V. die u kenbaar wenst te maken verzoeken wij u gebruik te maken van onderstaand formulier. Voor een beschrijving van het verdere verloop van de behandeling van uw klacht verwijzen we u naar onze klachtenprocedure.
Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?
Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wens: Wat zou dat dan zijn?
Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht, en zo ja met wie, en wat is daar uitgekomen?