Klachtenformulier

Indien u een klacht heeft over Aaabee Accountants B.V. die u kenbaar wenst te maken verzoeken wij u gebruik te maken van onderstaand formulier. Voor een beschrijving van het verdere verloop van de behandeling van uw klacht verwijzen we u naar onze klachtenprocedure.
Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?
Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wens: Wat zou dat dan zijn?
Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht, en zo ja met wie, en wat is daar uitgekomen?

25 jaar in dienst!

In het zonnetje zetten wij Ettha Huisman – Kloosterman en Henk Boer met hun 25 jarig werkjubileum. Jullie expertise, betrokkenheid en gedrevenheid leveren een grote bijdrage in het fundament, de teamspirit en doorontwikkeling van Aaabee Accountants en Adviseurs.

Bedankt voor de afgelopen 25 jaar!